پروژه طراحی سیستم عامل اختصاصی بصورت فایل های تصویری بدون برنامه نویسی ( در دست ساخت ! ) ( نیازمند همکاری - از اینجا برای همکاری پیغام دهید - نیازمندی ها ) 

پروژه برند اختصاصی برای برخی طراحی ها ( انجام شده ! )